Obniżone ciśnienie ul. Wilsona Przyszowice

W związku z naprawą przyłącza wodociągowego na jednej z posesji przy ul. Wilsona w Przyszowicach w dniu 6.07.2021e. może wystapić obniżone ciśnienie lub całkowicie wstrzymana dostawa wody w godzinach 16:00 - 17:30 dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Wilsona w Przyszowicach. 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Informacja dotycząca napełniania basenów.

Nastało długo wyczekiwane lato, a wraz z nim okres napełniania basenów w przydomowych ogrodach, to także czas podlewania zieleni. 
Pragniemy przypomnieć, iż w celu rozliczania się ze zużycia wody bezpowrotnie zużytej  koniecznieczne jest posiadanie podlicznika.
Szczegółowa procedura formalna opisana została w zakładce „Obsługa Klienta” - Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody.

Ponadto prosimy aby czynność napełniania basenu była prowadzona powoli i małym strumieniem wody, nie zaburzy to jej przepływu. Niezastosowanie się do tej prośby wiąże się niestety z pogorszeniem jakości, zmęceniem i brązową barwą wody.
Kategoria:

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Przyszowice

W trakcie prac zwiazanych z budową gazociągu w ul. Parkowej w Przyszowicach został uszkodzony wodociag. Aktualnie awaria jest już usuwana. Przywrócenie dostawy wody planowane jest na godzinę 13:00.  

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Kategoria:

Dbajmy o system kanalizacji sanitarnej!

Drodzy mieszkańcy! Przypominamy!

Chcemy przypomnieć Państwu jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów, za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki. Niestety podczas każdego czyszczenia przepompowni sieciowych wyciągane są z pomp szmaty, husteczki i inne materiały , które nie powinny się tam znaleźć. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie systemu oraz nierzadko powoduje przytkania na sieci lub awarię pomp w pompowniach.


Oto lista rzeczy, których nigdy nie powinniśmy wrzucać do umywalek czy WC:

 • odpadów stałych (popiół, gruz, piasek), które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • sznurków, szmat i elementów odzieży (skarpetki, rajstopy), które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
 • chusteczek nawilżanych zwłaszcza tych dla niemowląt, dotyczy to również nawilżanego papieru toaletowego,
 • wacików,
 • pałeczek do uszu,
 • pampersów, podpasek, prezerwatyw i innych środków higieny osobistej,
 • resztek jedzenia ,
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką),
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni),
 • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Przypominamy również wszystkim korzystającym z kanalizacji sanitarnej, że zabronione jest wprowadzanie do niej wód opadowych, roztopowych i drenarskich.

Kategoria: