Inwestycja zakończona!

Informujemy, że zakończyliśmy prace związane z wymianą wodociągu w Chudowie. W ramach inwestycji: „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Topolowej w Chudowie wraz z łącznikiem między ul. Topolową a ul. Szkolną.Etap I.2- odcinek W1-W14”, wymieniliśmy ponad 340 metrów sieci i kilka przyłączy.

Firma HYDROINSTALMET Sp. z o.o. z Zabrza zakończyła prace budowlane przed ostatecznym terminem. Wartość inwestycji to 180 tys. zł netto (bez VAT).

image000000001

Kategoria: /