Pomiary jakości powietrza w gminie Gierałtowice.

Kategoria:

Gierałtowicki Alarm Smogowy zachęca do sprawdzania informacji na temat jakości powietrza w gminie Gierałtowice. W PGK tak jak w zeszłym roku dostępna jest aktualizowana codziennie tablica informująca o jakości powietrza - PM10. Na stronie https://www.discovair.pl/dostępne są bieżące dane z automatycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych w naszej Gminie. Dzięki temu każdy mieszkaniec może uzyskać aktualną informację na temat zanieczyszczenia powietrza w swojej okolicy. Na mapie musimy sami wybrać stację, która znajduje się najbliżej i sprawdzić dane dotyczące pomiaru "Pył PM10"

System Wczesnego Ostrzegania

Kategoria:

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA

ZACHĘCAMY DO REJESTRACJI

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. w Przyszowicach

z przyjemnością informuje, iż uzyskało zgodę Wójta na udostępnienie Systemu Wczesnego Ostrzegania w celu informowania mieszkańców o przerwach w dostawie wody czy pogorszeniu jej jakości.

            System ten funkcjonuje w Gminie Gierałtowice już od 2012r. Mieszkańcy korzystają z informacji przekazywanych przez SWO w dwojaki sposób:

1. Na stronie internetowej UG Gierałtowice  (http://gieraltowice.pl/12/strona-glowna.html) w zakładce Zarządzanie Kryzysowe-System Informacji o zagrożeniach, przez podanie swojego adresu email i zarejestrowanie się w systemie można uzyskać dostęp do ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, ogólnych, środowiskowych, drogowych dotyczących terenu Gminy Gierałtowice, jak i powiatu Gliwickiego informacji o planowanych wyłączeniach sieci elektroenergetycznej (Tauron) na terenie gminy oraz od kwietnia tego roku informacji o planowanych przerwach w dostarczaniu wody pitnej oraz o pogorszeniu jej jakości (skażeniu wodociągu), informacje wysyłąne są na udostępniony przy rejestracji adres email.

2. Kolejna zakładka Zarządzanie Kryzysowe - Bezpłatny System SMS o zagrożeniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do UG lub zostawić w PGK (zostanie dostarczony do UG). Poprzez SMS na udostępniony nr telefonu komórkowego będą przesyłane ostrzeżenia III stopnia: hydrologiczne, meteorologiczne oraz o skażeniu wody w wodociągu.

Informacje w obu systemach przesyłane są do zarejestrowanych w systemie mieszkańców wszystkich sołectw lub sołectw których dotyczy ostrzeżenie.

Rejestracja w obu systemach jest bezpłatna.

Formularz do zarejestrowania do systemu SMS dostępny jest siedzibie PGK w biurze inkasentów.

Zachęcamy do rejestracji i informowania o takiej możliwości rodzinę 

i znajomych.

Harmonogram odczytów wodomierzy na "Osiedlu Leśnym" w Paniówkach

Kategoria:

INFORMACJA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach podaje harmonogram odczytów wodomierzy
na „ Osiedlu Leśnym ” w Paniówkach w 2018 roku:

Styczeń
18.01.2018r. 7.00 – 15.00
Marzec
15.03.2018r. 7.00 – 15.00
Maj
17.05.2018r. 7.00 – 15.00
Lipiec
26.07.2018r. 7.00 - 15.00
Wrzesień
20.09.2018r. 7.00 – 15.00
Listopad
15.11.2018r. 7.00 – 15.00

Prosimy o umożliwienie dostępu do wodomierza podczas prowadzonych odczytów lub podanie aktualnych stanów telefonicznie w w/w terminach pod wskazane niżej numery telefonów:

Tel. do inkasenta: 663-778- 694
Tel. do biura: 32/301-15-21 wew. 1 od 7.00 – 15.00

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD 01. 08. 2017r.

Kategoria:

Z dniem 1 siernia 2017r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która będzie obowiązywała do 31.07.2018r. Należy tutaj podkreślić, iż Przedsiębiorstwo utrzymało stawki za 1m3 wody i 1m3 ścieków na niezmienionym poziomie jak w roku taryfowym 2016/2017.

pdf Ogłoszenie o taryfie 2017/2018