Usługa wywozu nieczystości ciekłych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż od nia 02.01.2018 r. została uruchomiona usługa wywozu nieczystości ciekłych z szamb orazprzydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach w Gminie Gierałtowice.

Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515332240.

Koszt usługi wynosi:

 1. Zbiornik bezodpływowy (szambo)  - 210 zł brutto
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 - 260 zł brutto
 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 - 275 zł brutto
 4. Wywóz nieczystości płynnych bez zawartej umowy o wywóz nieczystości - 400 zł brutto

Nie ma możliwości płatności w dniu wywozu. 

Zamawiający usługę otrzyma protokół, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura z 14 dniowym terminem płatności.

Zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną. Wystarczy na wspomnianym protokole wypełnić pole pkt IV podając adres email. 

Kategoria:

W PGK Sp. z o.o. możemy już zapłacić kartą

płatność kartą

Z przyjemnością informujemy, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.w Przyszowicach wprowadziło możliwość dokonywania płatności kartą płatniczą.

Bezgotówkowa forma płatności bedzie możliwa jedynie  w środy w siedzibie Spółki, oraz bezpośrednio u Inkasentów dokonujących odczytu w terenie.

 

 

Kategoria:

PGK przypomina ...

Większość mieszkańców naszej gminy obecnie już korzysta z kanalizacji sanitarnej. Plusów takiej sytuacji jest bardzo wiele. Nie trzeba się martwić tym, czy szambo jest już pełne, czy zamówiony wóz nie przyjedzie na czas, ani że ktoś w okolicy pompuje śmierdzące nieczystości na ogródek. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych gmina wykonała duży krok w kierunku dbałości o środowisko naturalne. Jest to doskonały moment, żeby uzmysłowić naszym Szanownym Użytkownikom jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki.


Oto lista rzeczy, których nigdy nie powinniśmy wrzucać do umywalek czy WC:

 • odpadów stałych (popiół, gruz, piasek), które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • sznurków, szmat i elementów odzieży (skarpetki, rajstopy), które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
 • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
 • chusteczek zwłaszcza tych dla niemowląt,
 • wacików,
 • pałeczek do uszu,
 • pampersów, podpasek, prezerwatyw i innych środków higieny osobistej,
 • resztek jedzenia (które doskonale służą szczurom),
 • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką),
 • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni),
 • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Przypominamy również wszystkim korzystającym z kanalizacji sanitarnej, że zabronione jest wprowadzanie do niej wód opadowych, roztopowych i drenarskich.

Kategoria: