Rusza wymiana sieci wodociągowej przy ul. Prusa w Gierałtowicach

Inwestycja na ul. Prusa w Gierałtowicach rozpoczęta!

W dniu 25.10.2019r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla inestycji pn. " Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy przy ul. Prusa w Gierałtowicach".

Prace zostaną wykonane przez firmę ZRB Janicki z Gierałtowic. Planowane zakończenie robót zgodnie z umową to 20.12.2019r.

PRUSA

Kategoria:

Przerwa w dostawie wody w sołectwie Gierałtowice

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach

zawiadamia za informacją

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o w Knurowie

że 25.10.2019r. 

w godzinach 100 do 200 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie prowadziło prace eksploatacyjne na sieci magistralnej zasilajacej w wodę miasto Knurów.

W związku z powyższym wystąpią braki wody dla mieszkańców sołectwa Gierałtowice.