Cennik usług

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:
Aktualnie obowiązujące (do dnia 30.05.2018r. na 3 lata) stawki taryfowe wynoszą:

WODA:
I grupa taryfowa 7,99 zł/ m³ netto tj. 8,63 zł/m³ z VAT
Stawka opłaty abonamentowej (licznik główny) 8,50 zł/ m³ netto tj. 9,18 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (podlicznik) 5,85 zł/ m³ netto tj. 6,32 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc

ŚCIEKI:
I grupa taryfowa 10,00 zł/m³ netto tj. 10,88 zł/m³ z VAT ( po uwzględnieniu dopłaty Urzędu Gminy w kwocie 1zł/m³)