WYMIANA WODOMIERZY

WYMIANA WODOMIERZY


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach informuje, iż od 01 kwietnia 2020r. kontynowana będzie wymiana wodomierzy na terenie Gminy Gierałtowice. Wymiana prowadzona będzie przez osoby posiadające imienne upoważnienia i dotyczyć będzie tylko wybranych lokalizacji. Bezpośredni kontakt w sprawie wymian pod numerem telefonu: 607-445-664.

Prosimy o podawanie adresu poczty elektronicznej e-mail na przedłożonym przez montera druku karty montażowej w celu usprawnienia kwestii rozliczeń za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Kategoria: /