Odpowiedź na Interpelację Radnego Rady Gminy p.Pawła Klajs

Kategoria: /

Radny Gminy Gierałtowice p. Paweł Klajs na Sesji RG w dniu 23.01.2019r. złożył Interpelację dotyczącą czystości wody.

Poniżej link do udzielonej przez PGK sp. z o.o. odpowiedzi. Odpowiedź została zamieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy. 

http://bip.gieraltowice.pl/download/attachment/14571/5_odp_pklajs_czystosc-wody.pdf

http://bip.gieraltowice.pl/download/attachment/14480/5_klajs_czystosc-wody.pdf